رزرو غرفه

 1. نام شرکت/ سازمان(*)
  لطفا نام شرکت/سازمان خود را کامل بنویسید.
 2. نام برند(*)
  لطفا اسم برند خود را کامل بنویسید.
 3. نام مدیر عامل/ رئیس(*)
  لطفا نام و نام خانوادگی مدیر عامل و یا رئیس شرکت/سازمان خود را کامل بنویسید.
 4. آدرس(*)
  لطفا آدرس سازمان/شرکت خود را کامل بنویسید.
 5. کد پستی(*)
  لطفا کد پستی سازمان/شرکت خود را کامل بنویسید.
 6. شماره تلفن(*)
  لطفا شماره تلفن ثابت سازمان/شرکت خود را بنویسید.
 7. کد اقتصادی(*)
  لطفا کد اقتصادی سازمان/شرکت خود را بنویسید.
 8. شماره فکس(*)
  لطفا شماره فکس سازمان/شرکت خود را وارد کنید.
 9. آدرس ایمیل(*)
  لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
 10. آدرس سایت
  لطفا آدرس سایت سازمان/شرکت خود را وارد کنید.
 11. نام نماینده تام الاختیار(*)
  لطفا نام نماینده تام الاختیار سازمان/شرکت خود را کامل وارد کنید.
 12. تلفن همراه نماینده(*)
  لطفا شماره تلفن همراه نماینده سازمان/شرکت خود را وارد کنید.
 13. زمینه فعالیت(*)
  ورودی نامعتبر
 14. انتخاب سالن(*)
  لطفا سالن مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 15. انتخاب غرفه(*)
  لطفا غرفه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 16. انتخاب غرفه(*)
  لطفا غرفه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 17. این سالن متعلق به شهرداری های استان خوزستان است و جابجایی غرفه ها توسط اداره کل اقتصادی و استانداری خوزستان انجام می شود.
 18. انتخاب غرفه(*)
  لطفا غرفه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 19.   
×

کانال دبیرخانه فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان عضویت