رویدادهای نمایشگاه

04 آذر, 1395
# فصل سخنران ها ساعت محل برگزاری
1 افتتاحیه ..... 16:00 - 18:00 سالن شهید هاشمی نژاد (استانداری خوزستان)
05 آذر, 1395
# فصل سخنران ها ساعت محل برگزاری
1 دومین رویداد ملی فرآفرین فناوری اطلاعات اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز،جهاد دانشگاهی خوزستان، مرکز آموزش دیسون 17:30 - 20:00 سالن همایش نمایشگاه بین المللی اهواز
2 کارگاه های تخصصی ابزارهای نوین تامین مالی شرکت تامین سرمایه امید 18:00 - 19:00 سالن امام رضا غرفه D 12
06 آذر, 1395
# فصل سخنران ها ساعت محل برگزاری
1 شرکت تامین سرمایه امید شرکت تامین سرمایه امید 18:00 - 19:00 سالن امام رضا غرفه D 12
07 آذر, 1395
# فصل سخنران ها ساعت محل برگزاری
1 جشنواره بزرگ ایتاپ پارك علم و فناوری خوزستان 17:00 - 22:00 سالن همایش نمایشگاه بین المللی اهواز
×

کانال دبیرخانه فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان عضویت