اولین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان

4 تا 7 آذر ماه 1395 محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز

اولین نمایشگاه های معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و با هدف معرفی فرصتهای استان خوزستان 4 تا 7 آذر ماه 1395 از ساعت 17 الی 22 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار خواهد شد.

رویدادهای نمایشگاه

شنبه, 04 آذر 1396

# عنوان سخنران ها ساعت برگزاری محل برگزاری
1 افتتاحیه ..... 16:00 عصر - 18:00 عصر